Dzisiaj jest środa, 02 grudnia 2020 r., 337 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | KATALOG FIRM | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Komora Normobaryczna  NORMOBARIA zielony
Ogłosili podwyżkę zanim taryfa weszła w życie. Prezes PSM Piotr Nowak unika odpowiedzi
Dodał: MaG, 04-03-2020 09:20, odsłon: 4195

Od stycznia lokatorzy Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej płacą więcej za m3 wody i odprowadzanie ścieków. PSM jeszcze w grudniu 2019 roku poinformowało lokatorów o wprowadzeniu podwyżki przez PWKC z kwoty 9,13 na 10,74. Informacja jest błędna a mieszkańcy płacą więcej od stycznia bo… tak chce spółdzielnia.

Reklama oferta nasza w artykułach

W grudniu 2019 Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa poinformowała swoich mieszkańców o zmianie taryfy na wodę wprowadzoną przez PWKC a zatwierdzoną przez PGW Wody Polskie. Rozesłana informacja w formie papierowej dotyczy zmiany taryfy, która według informacji PSM miała obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nic bardziej mylnego. Mieszkańcy największej pionkowskiej spółdzielni płacą już od stycznia więcej, bo tak zdecydowały władze spółdzielni.

 

TARYFA NA 3 LATA

12 marca 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach złożyło do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wniosek o  zatwierdzenie projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki. Wniosek w trakcie roku był uzupełniany o dodatkowe dokumenty, tak by PGW Wody Polskie mogły wydać ostateczną decyzję o zatwierdzeniu taryf. Decyzja o zmianie wysokości opłat za wodę i ścieki zapadła 18 stycznia 2019 roku, obowiązuje przez 3 lata i weszła w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie tj. od 26 stycznia 2019 roku. Zgodnie z wydaną decyzją wielkość cen i stawek rozłożona została na trzy 12 miesięczne okresy, po których następuje stopniowa podwyżka cen za wodę i ścieki.  

 

Zgodnie z wydaną decyzją w okresie od 1 do 12 miesiąca cena opłaty za wodę w okresie od 26 stycznia 2019 roku do 25 stycznia 2020 roku wynosiła 9,13 złotych brutto za m3. W okresie od 13 miesiąca do 24 miesiąca obowiązywania taryfy tj. od 26 stycznia 2020 do 25 stycznia 2021 wynosić będzie 10, 74 zł. brutto za m3. Kolejna podwyżka cen wejdzie w życie w styczniu 2021 roku.

 

BŁĘDNA INFORMACJA PSM

Decyzja o wysokości taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Pionki obowiązuje przez 3 lata. Zgodnie z tym, mieszkańcy zasobów PSM otrzymali w miesiącu grudniu 2019 roku błędną informację o podwyżce cen za wodę i ścieki, która decyzją władz spółdzielni obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku (zanim zaczęła obowiązywać nowa stawka zatwierdzonej przez PGW Wody Polskie taryfy).

 

Prezes spółdzielni Piotr Nowak na zadane przez naszą redakcję pytanie: Dlaczego zarząd PSM zdecydował o wprowadzeniu wyższej opłaty za wodę już od 1 stycznia 2020 roku zanim taryfa będzie obowiązywała, odpowiedział - Podstawą rozliczania kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Pionkowską Spółdzielnię Mieszkaniową jest Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/2018 r. z dnia 25.01.2018 r. z mocą obowiązującą od dnia 25.01.2018 r.

 

PREZES ZASŁANIA SIĘ REGULAMINEM

Prezes Nowak otrzymał również od naszej redakcji dwa kolejne pytania, które naszym zdaniem mogły rozwiać wszelkie wątpliwości. Zapytaliśmy prezesa:  W jaki sposób będzie prowadzone rozliczenie za okres 25 dni stycznia 2020 za dostarczoną wodę oraz czy działanie PSM, o którym mowa i pobieranie wczesnej opłaty zanim regulacje wejdą w życie jest zgodne z prawem (prosimy o wskazanie podstawy prawnej np. regulamin PSM, zarządzenie PSM lub inny).

 

Na nasze pytania otrzymaliśmy jedną odpowiedź, jest to wycinek regulaminu PSM rozliczania kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Pionkowską Spółdzielnię Mieszkaniową.

 

Podstawą rozliczania kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Pionkowską Spółdzielnię Mieszkaniową jest Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 2/2018 r. z dnia 25.01.2018 r. z mocą obowiązującą od dnia 25.01.2018 r.

 

Zgodnie z zapisem § 1 w/w Regulaminu rozliczenie kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków w zasobach Pionkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej polega na:

- rozliczeniu między dostawcą wody i odbiorcą ścieków, a Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową zgodnie z obowiązującą umową o dostawę wody i odprowadzanie ścieków;

- rozliczeniu między Pionkowską Spółdzielnią Mieszkaniową a użytkownikami lokali mieszkalnych i użytkowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

W oparciu o zapisy § 8 Regulaminu użytkownik lokalu mieszkalnego wnosi opłatę w formie miesięcznych zaliczek w wysokości 1/12 średniego rocznego zużycia wody ustalonego na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego lub na podstawie złożonej deklaracji o zużyciu wody. Użytkownik lokalu użytkowego reguluje opłaty za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków na postawie faktur wystawianych przez Spółdzielnię w oparciu o odczyty wodomierzy lub ustalony ryczałt.

 

W przypadku powstania różnic w rozliczeniu, zasady postępowania określa § 9 Regulaminu: różnica powstała w wyniku rozliczenia kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków pomiędzy poniesionymi kosztami a opłatami zaliczkowymi poniesionymi przez użytkownika mieszkania regulowana będzie następująco:

- niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczeniu najbliższej opłaty czynszowej przypadającej po otrzymaniu rozliczenia,

- nadpłatę zalicza się na poczet opłat czynszowych.

Okresem rozliczenia zużytej wody jest kolejnych 12 miesięcy od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego na podstawie podanych przez użytkownika lokalu stanów liczników wody w terminie do 30 listopada.

 

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Spółdzielnia rozlicza poniesione koszty oraz wniesione zaliczki na pokrycie kosztów zużycia wody ustalonych na podstawie faktur wystawionych przez dostawcę.

 

Rozliczenie takie właściciele lokali otrzymują w miesiącach luty, marzec. W przypadku niezgodności mogą składać reklamacje, które rozpatrywane są przez Spółdzielnię.

Wszelkie rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzanie ścieków są dokonywane zgodnie z otrzymanymi fakturami od dostawcy tj. PWKC Sp. z o.o. Pionki.

 

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy została podpisana przez Zarząd PSM. Mimo, że prosiliśmy o wyjaśnienia samego prezesa Piotra Nowaka, ten nie zdecydował się na osobiste udzielenie nam odpowiedzi.

 

PSM BIERZE PIENIĄDZE ZANIM SIĘ ROZLICZYSZ

Udzielona odpowiedź nie rozwiała jednak naszych wątpliwości zarówno co do terminu wprowadzenia podwyżki jak również samego rozliczenia z lokatorami PSM. Odpowiedź i wyciąg z regulaminu zawiera zapis „ Okresem rozliczenia zużytej wody jest kolejnych 12 miesięcy od 1 grudnia do 30 listopada roku następnego na podstawie podanych przez użytkownika lokalu stanów liczników wody w terminie do 30 listopada. „. Przytoczony zapis jasno precyzuje kiedy spółdzielnia powinna pobierać i rozliczać swoich członków z ilości pobieranej wody, odprowadzenia ścieków i obowiązująca wysokość stawek. Zgodnie z informacją, który zawiera regulamin, PSM nie mogła wprowadzić podwyżki w trakcie obowiązywania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie powinno nastąpić dopiero po zakończeniu tego czasu tj. po 30 listopada 2020 roku.

 

Po zapoznaniu się całym regulaminem, który wybiórczy fragment przytoczył zarząd PSM okazuje się, że Pionkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, gdyby tylko chciała mogłaby wprowadzić zmianę cen za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków zgonie z własnym regulaminem. §7 pkt.3 regulaminu stanowi, iż „dopuszcza się możliwość dodatkowego odczytu wodomierzy w przypadkach zmiany ceny wody i odprowadzenia ścieków”. Z tego zapisu prezes Nowak i członkowie zarządu nie skorzystali.

 

PREZES NIE ODPOWIADA NA PYTANIA

Mimo kilkukrotnych próśb skierowanych za pośrednictwem poczty mailowej oraz rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z prezesem PSM Piotrem Nowakiem do dnia publikacji tekstu nie otrzymaliśmy żadnej dodatkowej odpowiedzi. Prezes z niezrozumiałych dla nas powodów unika odpowiedzi w sprawie wprowadzonej podwyżki. Być może publikacja tego materiału skłoni prezesa Piotra Nowak, który jest również radnym Gminy Miasta Pionki oraz przewodniczącym najważniejszej komisji działającej przy RM Komisji Budżetowej i Finansów do udzielenia odpowiedzi w poruszanej kwestii. /Mariusz Grotkowski/

Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
VIP
Ten relikt komuny- SM dawno powinien być rozwiązany i zastąpiony wspólnotą . Rada Nadzorcza PSM powinna pracować SPOŁECZNIE , a nie za kasę mieszkańców . Czynsze w zimnych blokach , zaniedbanych , z wielkiej płyty, są tak wysokie , jak w stolicy . Dajecie się skubać ? To, o co raban ? Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i nie karmić ....
Dodane obrazki:
04-03-2020, 11:13:32
+ 82
- 25
odpowiedz
Przez długie lata bardzo głęboko to się zakorzeniło ! Ciężko będzie to wyplenić .Tylko radykalne niekonwencjonalne środki , nawet na pograniczu zgodności z konstytucją !
04-03-2020, 11:30:27
+ 65
- 23
odpowiedz
VIP
Na szczęście są programy "500+" , "13ta emerytura" to te groszowe podwyżki będą jak splunąć.
Dodane obrazki:
05-03-2020, 07:39:24
+ 10
- 15
odpowiedz
ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ +
Fot. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
Terytorialsi cały czas zwiększają zaangażowanie w walce z koronawirusem. Do real...
Fot. Mateusz Palka
Policjanci w asyście strażaków interweniowali wobec dziwnie zachowującego...
Fot. PSP nr 1
Uczeń PSP nr 1, Mikołaj Latała, który jest niezwykle uzdolniony w dziedzi...
Fot. Zespół Szkół nr 2 w Pionkach, (od lewej: Mateusz Kacperczyk, Igor Nowak)
W dniu 30 listopada w siedzibie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej organiza...
Fot. Zespół Szkół nr 2 w Pionkach
W dniu 28 listopada 2020 roku po raz pierwszy odbyły się on-line debaty historyc...
Fot. Damian Latos, Mariusz Grotkowski/Agencja Arpass
W Pionkach podobnie jak w innych polskich miastach odbywają się kolejne protesty...
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) to termin bliski europejsk...
Fot. Marcin Kucewicz
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza na...
Fot. Starostwo Powiatowe w Radomiu
Listopadowa sesja Rady Powiatu Radomskiego była prowadzona zdalnie, a wszystkie ...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Ponad 3 tys. laptopów, 2,8 tys. tabletów i przeszło 3 tys. drukare...
Fot. Mateusz Palka
Policjanci w asyście strażaków uratowali ludzkie życie. Mundurowi pomogli...
Fot. ilustracja/pixabay.com
GUS podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Jest ono wyższe niż...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Na początku lipca ruszyła termomodernizacja PSP nr 2 w Pionkach. Głównym ...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Tegoroczni maturzyści z Pionek nie zatańczą uroczystego poloneza na tradycyjnej ...
Fot. ilustracja przykładowa/pixabay.com
Kryminalni z Pionek zatrzymali dwóch młodych mężczyzn w sprawie rozboju. ...
Fot. Facebook - OSP Czarna
20 listopada Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej, w gminie Pionki, odebrała sw&oa...
Mateusz Morawiecki / Źródło: Twitter / KPRM
- Dzisiaj wdrażamy tarczę 2.0. To co najmniej 35 do 40 miliardów złotych ...
W związku z awarią sieci wodociągowej PWKC poinformowało o przerwie w dostawie w...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Spośród 231 zgłoszeń do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pozytywną ocenę o...
Fot. archiwum Pionki24
Mimo trwającej epidemii, Orszaki Trzech Króli 2021 odbędą się i wszyscy s...

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
Dziewit Meble
WYRÓŻNIONE FIRMY
WSZYSTKIE +
Agencja Reklamowa Arpass
Zajmujemy się projektowaniem materiałów graficznych dla firm oraz klient&...
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
LAPTOP SPRZEDAM
LAPTOP SPRZEDAM
Laptop hp 250 G6 używany w świetnej cenie oczywiście negocjacje też uznaje. Wszystkie szczegóły podaję poniżej:Przekątna ekranu [cal]: 15.6Rozdzielczość ekranu: 1366 x 768Procesor: Intel Core i5-7200UPamięć RAM [GB]: 4Dysk SSD [GB]: 128Bateria wyjmo...
SPRZEDAM MIESZKANIE W PIONKACH
SPRZEDAM MIESZKANIE W PIONKACH
Mieszkanie spółdzielcze-własnościowe o pow.57 m2 w bloku przy ul. Kozienickiej 26. Mały balkon. III piętro. 3 pokoje. Widna kuchnia. Oddzielne WC i łazienka. W dużym pokoju wymienione przed rokiem okno balkonowe. Wszędzie blisko. Mieszkanie do remontu.
SPRZEDAM DZIAŁKI W CZARNEJ
SPRZEDAM DZIAŁKI W CZARNEJ
Dwie działki budowalne, przylegające do siebie 1130m kw i 1160m kw w miejscowości Czarna Wieś. Wjazd z drogi asfaltowej. Energia i woda w granicy - cena 49 zł za m kw. Ponadto trzecią działkę 2030 m kw wraz z budynkiem - cena 150 000zł
WSZYSTKO BLISKO - ZAPRASZAMY
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992