Dzisiaj jest niedziela, 21 kwietnia 2019 r., 111 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Fabryka Domów Bogucin

Nieznana historia zakładu. Marek Janeczek zdradza kulisy zakupu upadłego Pronitu
Dodał: MaG, 18-10-2018 13:03, odsłon: 3254
fot.archiwum
fot.archiwum

Pionki od ponad 80 lat są związane z Pronitem. Miasto wyrosło przy fabryce i było od niej zależne - to tam jest ciepłownia, oczyszczalnia ścieków i ujęcia wody dla Pionek. Pronit upadł w 2000 r. Teraz kilka dużych działek wraz z ciepłownią, oczyszczalnią i ujęciami wody chce kupić nikomu nieznana spółka pod nazwą Pionkowskie Wytwórnie Chemiczne zarejestrowana przed kilkoma dniami.

ZŁOTUCHA DARIUSZ

To początek materiału prasowego autorstwa Pawła Matrackiego, który zamieścił obszerną informację w wydaniu  z dnia 05/08/2005 Gazety Wyborczej związaną próbą zakupu przez tajemniczą spółkę majątek upadłego Pronitu w Pionkach. Materiał ten zawiera również opis dramatycznej walki ówczesnych władz samorządowych na czele z burmistrzem Markiem Janeczkiem jaki musieli stoczyć samorządowcy z syndykiem masy upadłościowej, by strategiczne obiekty nie trafiły w  prywatne ręce. Sprzedaż ujęć wody, oczyszczalni oraz ciepłowni prywatnemu podmiotowi mógł oznaczać dyktat cenowy za dostarczane media mieszkańcom Pionek.


Burmistrz Marek Janeczek po 13 latach od zakupu majątku upadłego Pronitu zdecydował się opowiedzieć naszej redakcji i przedstawić w sposób chronologiczny cały proces  zakupu majątku zakładu ujawniając jednocześnie  nieznane dotąd mieszkańcom Pionek jego kulisy.


Ujawniam po 13 latach kulisy zakupu majątku „Pronitu" przez Gminę Miasto Pionki nieznane dotąd mieszkańcom Pionek.

Spółka „ZTS Pronit" traci płynność finansową na początku roku 2000. Zarząd w/w spółki występuje do Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Radomiu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. 6 września 2000 roku sąd ogłasza upadłość spółki „ZTS PRONIT".  Syndykiem masy upadłościowej zakładu zostaje Grzegorz Kaczmarek, a Sędzią Komisarzem nadzorującym upadłość sędzia Cezary Klonowski z Sądu Rejonowego w Zwoleniu.

W rękach syndyka znajduje się ogromny majątek wyceniony na 90 mln zł - ujęcia wody, oczyszczalnia ścieków, ciepłownia oraz niezbędne w tym zakresie sieci przesyłowe: wodociągowe, ciepłownicze i kanalizacji sanitarnej.

Ponadto syndyk zawiaduje ogromnym terenem przemysłowym i poprzemysłowym ( około 500 ha), na którym odbywa się produkcja materiałów wybuchowych. Funkcjonowanie Miasta Pionki i zakładów pracy, w tym zakładu zbrojeniowego uzależnione jest w dużej mierze od syndyka i sędziego komisarza. W tym czasie dochodzi do sporów natury  finansowej i prawnej na linii zarządu spółki ZPS i syndykiem, zostaje odcięta sieć ciepłownicza do zakładów zbrojeniowych podczas niebezpiecznego procesu produkcyjnego.

Mediacje ze strony ówczesnego burmistrza Miasta Pionki Jana Włodarczyka łagodzą konflikt tylko na chwilę. W tym samym czasie dochodzi do sporu wzajemnych płatności za podatek oraz dostarczanie wody, ciepła i odprowadzania ścieków.  W tak napiętej sytuacji burmistrz miasta Jan Włodarczyk składa rezygnacje 7 lutego 2002 roku z zajmowanego stanowiska.

Rada miasta przyjmuje rezygnację i do wyborów zarządzonych na jesień 2002r. wyznacza na stanowisko burmistrza Miasta Pionki Marka Janeczka.  W 2002 roku odbyły się pierwsze powszechne wybory, w których Marek Janeczek uzyskuje mandat do sprawowania funkcji burmistrza Pionek.

Sytuacja pracowników dawnego „Pronitu" z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Pracownicy czekają na wypłatę należnych wynagrodzeń za pracę. Rozgoryczeni (około tysiąca osób) gromadzą się pod budynkiem „Pronitu" żądając od syndyka wypłaty należnych wynagrodzeń.  Syndyk kieruje tłum niezadowolonych pracowników pod urząd miasta, warunkując wypłatę wynagrodzeń od zwolnienia "Pronitu" z płacenia należnego podatku od nieruchomości. Burmistrz Marek Janeczek wysłuchuje żądań pracowników i proponuje wspólny wyjazd na następny dzień do Warszawy do siedziby Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Liczna delegacja wraz z burmistrzem dociera do siedziby Funduszu, żądając spotkania z Prezesem. Po przedłożeniu prośby ze strony pracowników i burmistrza prezes podejmuje decyzje o przekazanie środków z Funduszu na należne wypłaty dla wszystkich pracowników.

W tym okresie dochodzi również do sprzedaży spółce ZPS przez syndyka za kwotę ponad 21 mln zł terenów przemysłowych - 124 ha, niezbędnych pod produkcję zbrojeniową.  Władze Miasta proponują zakup niezbędnej infrastruktury tj. ujęć wody, ciepłowni, oczyszczalni ścieków i wszystkich sieci przesyłowych.

Syndyk proponuje sprzedaż całego majątku „Pronitu" za kwotę nie niższą niż 50% wyceny z 90 mln zł. Chcąc ogrzewać miasto Gmina Miasto Pionki podpisuje z syndykiem umowę na dzierżawę ciepłowni i sieci ciepłowniczych na okres grzewczy. Następują wzajemne rozliczenia w postaci kompensaty z tyt. dostaw wody, odbioru ścieków z należnym podatkiem od nieruchomości .

Po wynikłych rozbieżnościach w regulowaniu wzajemnych należności syndyk decyduje się na odcięcie wody bieżącej dla mieszkańców Pionek. Rada Miasta podejmuje uchwałę, uznając syndyka masy upadłości „Pronitu" Persona Non Grata w naszym mieście. Przed zbliżającym się sezonem grzewczym syndyk nie wyraża zgody na dzierżawę ciepłowni Gminie Miastu Pionki. Burmistrz podejmuje się negocjować z syndykiem w sprawie dzierżawy ciepłowni, zwraca się o pomoc sędziego komisarza i Prezesa Sądu Gospodarczego. Po nieudanych negocjacjach burmistrz wraz z radnymi miasta organizuje wyjazd dużej grupy mieszkańców do Warszawy do Ministra Sprawiedliwości.

Po wysłuchaniu przedstawicieli protestujących mieszkańców Pionek minister telefonicznie nakazuje Prezesowi Sądu Okręgowego w Radomiu podjęcie działań umożliwiających natychmiastowe udostępnienie ciepłowni. Ciepłownia zostaje uruchomiona jeszcze tego samego dnia. Po perturbacjach z odcięciem wody dla mieszkańców i blokowaniem użytkowania kotłowni ciepłowniczej syndyk Grzegorz Kaczmarek zostaje odwołany ze stanowiska przez Sąd Gospodarczy w Radomiu.

W miejsce odwołanego syndyka zostaje powołany Janusz Medoń, któremu Gmina Miasto Pionki składa propozycję zakupu infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania miasta.  Syndyk wyraża zgodę na sprzedaż całego majątku za kwotę nie niższą niż 45 mln zł.  


Burmistrz miasta Marek Janeczek otrzymuje nieoficjalnie informację, że nieznany dotąd podmiot gospodarczy otrzymuje zgodę od syndyka, zatwierdzoną przez sędziego komisarza - na zakup całego majątku „Pronitu" za kwotę bardzo niską 4 mln zł, a po roku następne 10 mln zł. Po otrzymaniu tej informacji burmistrz Janeczek rozpoczyna walkę o zablokowanie sprzedaży tak dużego majątku za drastycznie niską cenę, zwłaszcza cennych ujęć wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni, sieci przesyłowych i ponad 350 ha terenów poprzemysłowych. W tej sprawie wysyła pisma do ministra sprawiedliwości, wojewody, prezesa Sądu Gospodarczego, sędziego komisarza. Wszyscy potwierdzają w pismach o prawidłowości sprzedaży majątku. Po osobistej rozmowie z Prezesem Sadu Okręgowego w Radomiu otrzymuje informacje, że transakcja jest prowadzona prawidłowo.

Zdesperowany burmistrz Marek Janeczek prosi o pomoc poseł Ewę Kopacz, z którą uczestniczy w rozmowie z w-ce prezesem Sądu Okręgowego. Niestety rozmowa nie przynosi pozytywnego efektu. Zrozpaczony tą sytuacją burmistrz podejmuje się poinformować Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzanej sprzedaży majątku tak strategicznego dla miasta i państwa!

Dwaj oficerowie odwiedzają burmistrza i otrzymują informacje o podejrzanej transakcji. Zobowiązują się zająć tak sprawą i pomóc w zablokowaniu sprzedaży cennego majątku. Po tygodniu przyjeżdża już jeden oficer z informacją o nie podjęciu prowadzenia sprawy przez ABW zgodnie z zaleceniem szefostwa. Oficer ABW widząc zaangażowanie burmistrza doradza zwrócenie  się z tą informacją do gazet o zasięgu ogólnokrajowym.

Burmistrz Marek Janeczek przekazuje nieznane opinii publicznej informacje o tajemniczej sprzedaży majątku „Pronitu" do redakcji „Gazety Wyborczej" największego w tamtym okresie nakładem dziennika prasowego . Kontaktuje się z nim dziennikarz Paweł Matracki, który podejmuję się napisać artykuł prasowy. W dniu 5 sierpnia 2005r. w nakładzie ponad 700 tys. egzemplarzy ukazuje się artykuł o tajemniczej sprzedaży. W tym samym dniu na godz. 11:00 wyznaczony jest termin  podpisania aktu notarialnego pomiędzy syndykiem i przedstawicielami tajemniczej spółki.

W artykule tym znajduje się informacja, że tajemniczą firmę reprezentuje asystent ówczesnego ministra zdrowia oraz obywatel Bułgarii zatrudniony w służbach dyplomatycznych przed 1989 r. oraz inne osoby, a kapitał spółki wynosi 5 tys. zł.  Niespodziewanie dochodzi do wstrzymania sprzedaży majątku, a burmistrz Janeczek przejmuje inicjatywę zakupu Pronitu za  cenę 14 mln zł (4 mln płatne przy podpisaniu aktu notarialnego, a pozostałe 10 mln zł po roku). W tym samym dniu prosi Radę Miasta o podjęcie uchwały pozwalającej na zakup przez Gminę Miasto Pionki cennego majątku, niezbędnego dla funkcjonowania miasta.

Nazajutrz burmistrz przedkłada syndykowi i sędziemu komisarzowi ofertę zakupu w imieniu Gminy Miasta Pionki całego majątku. 13 października 2005 r. dochodzi do podpisania aktu notarialnego przez burmistrza Marka Janeczka w imieniu Gminy Miasta Pionki i syndyka „Pronitu" Janusza Medonia.  Gmina Miasto Pionki staje się właścicielem ogromnego majątku „Pronitu" o wartości z wyceny około 90 mln zł. Dla przykładu syndyk Grzegorz Kaczmarek sprzedał spółce ZPS działki przemysłowe o wielkości 121 ha za kwotę 23 mln zł!

Od tego czasu Gmina Miasto Pionki staje się  właścicielem działek poprzemysłowych - około 350 ha wraz z budynkami, drogami dojazdowymi, ujęć wody, ciepłowni, oczyszczalni ścieków, wszystkich sieci wodociągowych, ciepłowniczych i kanalizacji sanitarnej. Ponadto działek rekreacyjnych nad Stawem Górnym i znaku firmowego „Pronit". To wszystko za kwotę 14 mln zł.

 

źródło: Gazeta Wyborcza nr 181, wydanie z dnia 05/08/2005 GOSPODARKA, str. 19/ PAWEŁ MATRACKI, RADOM/Pionki kontra tajemnicza spółka

Marek Janeczek

Mazda AC CORTES
Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY

Gmina Kozienice
Zobacz więcej
WSZYSTKO BLISKO - WIRTUALNA GALERIA HANDLOWA ZAPRASZA
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992
facebook