Dzisiaj jest sobota, 16 stycznia 2021 r., 16 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | KATALOG FIRM | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Fabryka Domów Bogucin
[ZDJĘCIA] Dla Pionek był to rok rekordowych inwestycji. Co zostało zrealizowane, a co jeszcze pojawi się w mieście? Podsumowanie
Dodał: DL, 30-12-2020 10:17, odsłon: 4727
Fot. UM Pionki - wizualizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej w Pionkach
Fot. UM Pionki - wizualizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Leśnej w Pionkach

Mimo pandemii dla Pionek był to wyjątkowy rok. Zrealizowane inwestycje były bardzo różnorodne i obejmowały budowę ulic i chodników, rewitalizację terenów zielonych,  remonty szkół, modernizację infrastruktury i obiektów sportowo-rekreacyjnych.  W 2020  zaangażowano środki  (podpisano umowy) na kwotę ponad  17 milionów złotych, co jest rekordem w historii pionkowskiego samorządu. Duża część zrealizowanych inwestycji była możliwa dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej.

Zakończono prace związane z modernizacją infrastruktury nad Stawem Górnym

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.

 

Zakres projektu obejmował:

  • Modernizację budynku A – w budynku znajdować się będzie strefa zaplecza w tym na piętrze zaplecze gastronomiczne, sala szkoleniowa, taras,  na parterze znajduje się blok sanitarny (toalety męskie i damskie, toaleta dla niepełnosprawnych, przebieralnie z natryskami, pomieszczenie socjalne ratowników, pomieszczenie gospodarcze.


Budynek A

  • Modernizację budynek B - modernizacja budynku Stowarzyszenia Żeglarzy- w którym prowadzony będzie Klub Żeglarza. Budynek będzie stanowił otwartą strefę społeczno-kulturową – pomieszczenie wielofunkcyjne do organizacji warsztatów, szkoleń i targów lokalnego rzemiosła.


Budynek B

  • Budowę Wodnego Placu Zabaw złożonego z dwóch  stref w którym znalazło się  16 urządzeń wodnych.  W większej części (czworokącie) znalazło się 10 instalacji wodnych z przeznaczeniem dla dzieci starszych, w mniejszym (trójkącie) znajduje się 6 urządzeń wodnych dla najmłodszych dzieci.


 

Nad Stawem Górnym wykonano kanalizację sanitarną oraz przyłącza energetyczne dla całego terenu, wybudowano również drogi, parkingi i miejsca postojowe.

 

Zielone Pionki

 

W 2020 zakończyły się prace przy rewitalizacji parku  przy Alei Jana Pawła II w Pionkach oraz przy Placu Konstytucji 3 Maja w ramach projektu  „Zielone Pionki-zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” Park przy Alei Jana Pawła II przeszedł gruntowną metamorfozę. W ramach prac zostały wykonane:

  • ciągi piesze z nawierzchni żwirowo-żywicznej wodoprzepuszczalnej oraz z nawierzchni betonowej półprzepuszczalnej;
  • plac historyczny  obejmujący relokacją istniejącego pomnika;

 


 

  • ławka z pomnikiem na kształt płyty winylowej wraz z ozdobnym napisem Pionki
  • obszary rekreacyjne – ogrody tematyczne
  • ogrodzony plac zabaw dla dzieci

 


 

Zakupione zostały również: kosze na odpady z segregacją, ławki parkowe z oparciem i bez oparcia, stojaki na rowery, stoliki do szachów plenerowych, domki dla owadów, tablice informacyjne. Cały teren został oświetlony nowoczesnymi lampami parkowymi  typu LED, oraz został zainstalowany monitoring wizyjny. Park został wyposażony również w źródełko wody pitnej dla ludzi i zwierząt.

 

W sierpniu zostały zakończone prace na Placu Konstytucji 3 Maja w Pionkach.  W ramach inwestycji wykonano fontannę zamgławiającą, której dysze zamgławiające ukryte zostały pomiędzy ozdobnymi kamieniami głazami (monolitami) i uruchamiane są na przemian z losową kolejnością. Zastosowane dysze są zintegrowane z oświetleniem aby prezentować się atrakcyjnie wieczorową porą. Szata roślinna została wzbogacona o drzewa krzewy liściaste, trawy ozdobne i byliny. Zamontowano pergole z ławką, donice z trejażem, ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na odpady z segregacją, oraz źródełko wody pitnej.

 

 

Fontanna na Placu Konstytucji 3 Maja

 

Obecnie realizowane są prace budowlane związane z zagospodarowaniem i odnową terenów zieleni  nad Stawem Górnym w Pionkach. W ramach zadania planowane jest między innymi wykonanie altany, która będzie stanowiła otwartą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, miejsca pod sceną z wykorzystaniem istniejącej skarpy służące do organizacji pikników i festynów, polanki rekreacyjno-wypoczynkowej z leżakami, stolikami i ławkami. Zostanie wykonany mini park linowy dla dzieci z wykorzystaniem istniejącego terenu leśnego oraz ścieżki edukacyjne. W ramach prac planuje się nowe nasadzenie drzew liściastych, krzewy wysokie, krzewy średnio wysokie i niskie, rośliny odkrywowe, rozmieszczenie nowych trawników rekreacyjnych, nasadzenie zieleni  w postaci elementów wodnych tj. suchego strumyka, naturalistyczne ogrodzenie z wykorzystaniem roślin.

 

Remonty szkół i przedszkoli

 

Zakończyły się prace związane z  termomodernizacją  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pionkach. Głównym elementem zadania jest docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i nadziemia budynku szkoły. Wykonawcą termomodernizacji  była firma WBM INWESTYCJE a jej koszt wyniósł prawie  230.000 zł. Wcześniej w okresie wakacyjnym w szkole zainstalowano system monitoringu.

 


 PSP nr 2

 

Zakończony został remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w części przedszkola i sali sportowej.  Wykonano  remont kominów, montaż nowego pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich. W Przedszkolu nr 3 wykonane zostanie również konieczne oddymianie klatki schodowej za kwotę 116.000,00 zł.

 

W 2020 roku przygotowany został  również projekt termoizolacji  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stefana Żeromskiego przy ul. Niepodległości. Oprócz typowej termomodernizacji obejmującej docieplenie ścian na dachu szkoły zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

 

Obiekty sportowo – rekreacyjne

 

W związku ze złym stanem technicznym Pawilonu Sportowego samorząd zmuszony był przeznaczyć kwotę prawie 200.000 zł na wykonanie napraw tego obiektu, by wyeliminować usterki i niedociągnięcia wynikające z jego budowy kilka lat temu.  Zlecono wykonanie robót dotyczących wymiany obróbek blacharskich oraz uszczelnienia dachu nad siłownią i salą fitness w budynku znajdującym się na stadionie miejskim. Wykonane roboty budowlane zapewnią szczelność pokrycia dachowego, kończąc przy tym problem przeciekającego dachu. Roboty zostały wykonane przez firmę MW PROJEKT.  Podpisana została również umowa z pionkowską firmą HYDROMOST-INWEST na wykonanie robót budowlanych naprawczych w zakresie renowacji hydroizolacji przeciwwilgociowej części betonowych trybun Pawilonu Sportowego. Obecny stan obiektu ulegał znacznemu pogorszeniu pod wpływem wnikającej w głąb wody. Konieczne było podjęcie stosownych kroków ze względu na zbliżający się sezon zimowy.  Zaplanowane roboty budowlane zabezpieczą obiekt przed destrukcją techniczną oraz zapewnią wieloletnią wytrzymałość. Koszt realizowanych prac wynosi prawie 150.000  zł.

 

Podpisana została również umowa na wykonanie oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim. Koszt wykonania oświetlenia to ponad 20.000 zł.

 

Miasto przygotowało również projekt pod budowę zadaszenia lodowiska przy ul Leśnej 1. Obecnie trwa zgłoszenie o pozwolenie na budowę. Prace nad budową zadaszenia lodowiska powinny się rozpocząć na początku przyszłego roku w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

 

Zakończyły się również prace związane z budową  rowerowego placu zabaw. Projekt realizowany jest w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Pumptrack zlokalizowany został w skwerze przy ul. Niepodległości. Tor przeznaczony jest dla osób w każdej grupie wiekowej. Łączyć będzie kilka elementów miejskiej aktywności, takich jak pumptrack, tor rowerowy, skatepark czy parkour park w jednym miejscu. Całkowity koszt inwestycji: 186.705zł, w tym pozyskane środki finansowe z samorządu województwa mazowieckiego 96.000 złotych.

 

 

 

Prace modernizacyjne ogródków działkowych

 

Zakończono prace modernizacyjne pn. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2020” w ramach którego m. in. wymieniono furtkę oraz bramę wjazdową w ogrodzeniu Rodzinnego Ogrodu działkowego nr 1 „Zgoda” przy ul. Fabrycznej oraz wybudowano wiatę śmietnikową na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego nr 4 przy ul. Polnej. Działania te współfinansowane były przez miasto, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie R.O.D. „Zgoda” w Pionkach. Całkowity koszt zrealizowanych działań wyniósł: 20.340,00 zł

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

 

Na początku listopada zakończył się remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 


 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, miasto otrzymało ze środków PFRON dofinansowanie w wysokości 90.000,00 zł na projekt „Remont budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz zakup niezbędnego wyposażenia”. W ramach remontu zostały wymienione panele podłogowe, daszki nad wejściem oraz stolarka drzwiowa, a także został wykonany remont 2 łazienek, instalacji elektrycznej i odgromowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach oraz poprawa warunków do rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Całkowita wartość projektu to ponad  120.000,00 zł. 

 

 

 

Inwestycje komunikacyjne – nowe drogi i chodniki

 

W bieżącym roku udało się zakończyć jedną z większych inwestycji drogowych w Pionkach  tj. budowę ul. Fabrycznej. W ramach tej inwestycji powstała nowa  jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa oraz parkingi. 4.357.559,38 dofinansowanie z funduszu Dróg Samorządowych 2.084.351 zł

 


 Ulica Fabryczna w Pionkach

 

Rozpoczęła się również modernizacja kolejnych ważnych ulic w Pionkach, tj. ul. Słowackiego oraz Krzywej (Pl. Konstytucji). W ramach tej inwestycji przewidziano  budowę kanalizacji deszczowej, parkingu przyulicznego, miejsc postojowych,  ścieżki rowerowej, nowych  ciągów pieszych, oraz poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie poprzez  budowę „wyniesionego” skrzyżowania ul. Słowackiego. Planowany koszt inwestycji to ponad 2.300.000 zł z czego dotacja z w ramach  Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 1.310.000 (ul. Słowackiego). W 2020 wykonano projekty i zrealizowano budowę  ulic lokalnych Dziewiątego, Wiśniowej i Ściegiennego.

 


 Ulica Fabryczna w Pionkach

 

Oprócz wspomnianych powyżej, samorząd miasta wykonał modernizację wielu innych chodników w tym ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej, ul. Polnej, Alejach Lipowych, ul. Asnyka, ul. Dębowej.

 


 Na Osiedlu Chemiczna pojawiły się nowe chodniki oraz parkingi

 

Oprócz typowo prac inwestycyjnych miasto przygotowuje również projekty budowy i przebudowy nowych dróg: przygotowano projekt modernizacji ul. Targowej oraz zgłoszono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowano projekt przebudowy  Al. Lipowych a październiku podpisano również umowę na przygotowanie projektu budowy tak oczekiwanej przez mieszkańców   ul. Kościuszki,  który będzie on obejmować budowę nowej jezdni z chodnikiem  oraz kanalizacji deszczowej.

 

Modernizacja oświetlenia

 

Zmodernizowano oświetlenie uliczne na os. Stara Kolonia w rejonach  ul. Brzozowej, ul. Spokojnej, ul. Sosnowej, ul. Jodłowej, ul. Zakładowej i Parkowej. W ramach modernizacji zainstalowane zostały nowe słupy oraz wymieniona oprawy starego typu na nowe – energooszczędne typu LED.  Nowe oświetlenie zostanie dobudowane zostało także na części ul. Dębowej i na ul. Dolnej.

 

Nowy budynek wielorodzinny

 

Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w naszym mieście jest budowa budynku wielorodzinnego położonego przy ul. Leśnej. Z uwagi na fakt, iż w naszym mieście ostatni blok komunalny wybudowany został przeszło 30 lat temu, a zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest ogromne – inwestycja ta jest niezwykle ważna dla mieszkańców naszego miasta. Miasto podpisało umowę na wykonanie projekt budynku. Zgodnie z założeniem budowa bloku  zrealizowana ma się rozpocząć w 2021 roku.

 


 

Miasto również współfinansuje budowę szpitala w Pionkach i przekazało na ten cel w 2020 roku - 500.000 zł, a na rok 2021 zaplanowano kwotę 1 miliona złotych.   
Skontaktuj się z autorem tekstu: DL
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Kończy się powoli zakres inwestycji poprzedników. Sporo załatwili, a obecni muszą to wykonać. Jeszcze Błonia przed nimi. Teraz przyjdzie czas, gdzie obecni włodarze z Kowalczykiem na czele dopiero pokażą co potrafią. Brawa dla poprzedniej rady i burmistrza Zawodnika.
31-12-2020, 19:46:19
+ 32
- 22
odpowiedz
Blok komunalny to chyba dzieło obecnego Pana burmistrza także trzymam kciuki za tą budowę
01-01-2021, 19:59:12
+ 7
- 45
odpowiedz
ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI
WIĘCEJ +
Fot/video wykonał Mateusz Palka - OSP Pionki
Przedstawiamy Państwu bohatera sesji zimowej, czyli średni zastęp 339[M]36 należ...
Fot. PKP S.A.
PKP S.A. na przełomie 2020 i 2021 r. ogłosiły przetargi na wybór wykonawc...
Fot. PKO Bank Polski
Patryk Łabuszewski z Pionek wystąpił w drugim odcinku cyklu #EkstraKibic! Posiad...
Fot. ilustracja/pixabay.com
18 stycznia do szkół wracają uczniowie klas I-III szkół podstawowy...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Wiadomo już, że w 3 placówkach medycznych w Pionkach będzie można najpier...
Fot. KMP Radom
Policjanci z Wydziału do spraw walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejs...
Fot. ilustracja/pixabay.com
W najbliższych dniach temperatury w regionie mają spaść w nocy nawet do minus 18...
Fot. Kurier Pionkowski
14 stycznia odbyło się testowanie na obecność SARS-CoV-2 nauczycieli oraz pracow...
Fot. Mateusz Palka
Wczoraj, (13 stycznia) w nocy doszło do pożaru mieszkania w bloku przy ulicy Ale...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Kreatywne zajęcia plastyczne są doskonałym sposobem na rozwijanie wyobraźni, a t...
Fot. Mateusz Palka
W środowy wieczór (13 stycznia) przed godziną 23 doszło do pożaru jednego...
Fot. Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach
Galeria Hall Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaprasza na wernisaż online w...
Fot. Powiat Radomski
Pionki, jak i cały region pokryły się białym puchem. Jak informuje Powiatowy Zar...
Fot. ATK Recykling
Firma ATK Recykling przez najbliższe 11 tygodni będzie zajmować się odbiorem odp...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Jak zapowiadał ówczesny burmistrz Pionek Romuald Zawodnik, cmentarz komun...
Małgorzata Jagielska - Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza do oglądania...
Fot. Maciej Zając
W ostatnim czasie obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania zarówno ...
Fot. Ośrodek Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie.
8 stycznia 2021 w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Aparaty RTG za prawie 2,8 mln zł trafią do szpitali w Radomiu, Kozienicach, Gr&o...
Fot. Szkoła Drzewna/Facebook
Od jakiegoś czasu już wiemy, że uczniowie Zespołu Szkół Drzewnych i Leśny...

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
Figuła Jakub
WYRÓŻNIONE FIRMY
WSZYSTKIE +
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
WYNAJMĘ LOKAL 45M2
WYNAJMĘ LOKAL 45M2
Oferujemy do wynajęcia lokal biurowy o powierzchni 45m2 znajdujący się w biurowcu "Przemysłowa 1" w Pionkach. Lokal składa się z trzech pomieszczeń użytkowych (15m2, 15m2 oraz 9m2) i łazienki. Biuro znajduje się na I piętrze. Przed obiektem parking. Cz...
DZIAŁKI BUDOWLANE
DZIAŁKI BUDOWLANE
Witam Do sprzedania posiadam 3 działki położone w Działkach Suskowolskich przy drodze wojewódzkiej 787. Działki mają wielkość ; działka 16/4 - 1268 m2 , działka 16/5 - 1100m2 , działka 16/6 - 1100m2. Do każdej z działek przypisany jest udział wynoszący 1...
SPRZEDAM DZIAŁKI W CZARNEJ
SPRZEDAM DZIAŁKI W CZARNEJ
Dwie działki budowalne, przylegające do siebie 1130m kw i 1160m kw w miejscowości Czarna Wieś. Wjazd z drogi asfaltowej. Energia i woda w granicy - cena 49 zł za m kw. Ponadto trzecią działkę 2030 m kw wraz z budynkiem - cena 150 000zł
WYNAJMĘ GARAŻ BLASZAK
WYNAJMĘ GARAŻ BLASZAK
ul. Aleje Lipowe tel: 664 119 258
WSZYSTKO BLISKO - ZAPRASZAMY
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992